KATWIJK - De gemeente Katwijk en gebiedsontwikkelaar BPD, Bouwfonds Property Development, tekenen op 13 mei een intentieovereenkomst voor woningbouw naast voormalig vliegkamp Valkenburg. Hiermee start het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van een groot aantal duurzame woningen.


De betreffende BPD-gronden en opstallen liggen rondom de Oude Broekweg en tussen het voormalige vliegkamp Valkenburg, eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, en de N206. Dit gebied is onderdeel van een grotere (her)ontwikkeling waarbij minstens 5.000 nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Daarom neemt de gemeente Katwijk de plannen voor de BPD-locatie integraal mee in de ruimtelijke procedures voor de gehele gebiedsontwikkelingslocatie Valkenburg. Het streven van BPD is om in 2022 de eerste woningen op te leveren.

Patrick Joosen, directeur BPD Zuid-West: “Met de ontwikkeling van duurzame, betaalbare woningen sluiten we aan de bij lokale- en regionale woningbehoefte. Een deel van de woningen wordt ontwikkeld als huurwoning voor het BPD Woningfonds, waarmee ze betaalbaar zijn voor middeninkomens. In de nieuwe toekomstgerichte wijk hebben we oog voor bestaande kwaliteiten. De karakteristieke hoeve en het lint van de Oude Broekweg worden prominente dragers. We verbinden waardevolle plekken in bestaand Valkenburg met de nieuwe dorpskern. Onder andere door een groene wandel- en fietsverbinding over de N206 en inpassing van de nieuwe busbaan. De kruising met de Rijnlandroute biedt kansen voor een eigentijds mobiliteitsknooppunt met commerciële functies, rondom de HOV-halte die in voorbereiding is.”

De intentieovereenkomst is volgens wethouder Gerard Mostert van Katwijk een mooie stap om snel te kunnen gaan bouwen aan een toekomstbestendige en betaalbare woonwijk. “Door de plannen van BPD te integreren in de ruimtelijke procedures voor de hele gebiedsontwikkeling, zoals de milieueffectrapportage, winnen we tijd. Doel is om zo snel mogelijk de eerste woningen op te leveren. Bovendien waarborgen we dat de stedenbouwkundige plannen van BPD en het Rijksvastgoedbedrijf op elkaar aansluiten en van hoge kwaliteit zullen zijn.”

Over Gebiedsontwikkeling Locatie Valkenburg
De gemeente Katwijk werkt samen met het Rijksvastgoedbedrijf en andere partners aan de integrale gebiedsontwikkeling van locatie Valkenburg. Samen transformeren ze het voormalig vliegkamp Valkenburg en omgeving tot een aantrekkelijk woon-werkgebied met ruimte voor sport-, recreatie- en andere maatschappelijke voorzieningen. Het streven is om hier 5.600 woningen te realiseren.

Over BPD
BPD, Bouwfonds Property Development, is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland en Duitsland en bestaat volgend jaar 75 jaar. Het bedrijf is werkzaam vanuit ruim 20 kantoren in deze landen. Samen hebben zij de bouw van ruim 356.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. BPD is onderdeel van Rabobank. In 2019 richtten BPD en Rabobank BPD Woningfonds op, een fonds volledig bestaand uit duurzame, betaalbare, nieuwbouw huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland. Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl of www.bpd.de.