VALKENBURG - ’t Duyfrak is klaar. Het voormalige tuinbouwgebied aan de Oude Rijn is de afgelopen jaren omgetoverd tot een moderne woonwijk. Inmiddels is ‘t Duyfrak voor zo’n 760 huishoudens hun thuis. Op vrijdag 25 februari verrichtten wethouder Adger van Helden, Bert Veldman van Dunavie en Peter Ouwehand als vertegenwoordiger van de betrokken ontwikkelcombinatie Van Zessen Claer een symbolische handeling waar de vonken vanaf vlogen: met knetterend vuurwerk werd een welkomstboodschap aan de bewoners onthuld. Wethouder Adger van Helden: ‘Ik denk dat ik namens alle betrokken partijen spreek als ik zeg dat we trots zijn op deze wijk die zo veel kwaliteit uitstraalt. Dit is geen wijk die in paar jaar ‘uit de grond is gestampt’. De bouw heeft flink wat jaren in beslag genomen, omdat we ondanks de voormalige crisis in de woningmarkt nooit hebben willen inboeten op de kwaliteit van wonen en leefomgeving. Dat zie je nu terug in het eindresultaat, en in de waardering van de bewoners voor deze wijk.’


Om ’t Duyfrak te markeren als eigen wijk binnen Valkenburg hesen burgemeester Cornelis Visser en Duyfrak-bewoner Willem van der Meij samen voor het eerst de Duyfrak-vlag op het Duyfrakplein.

Gevarieerde woonwijk

’t Duyfrak is tussen 2005 en 2022 gebouwd. Het uitgangspunt was het realiseren van een moderne, gevarieerde woonwijk met dorps karakter met een hoge kwaliteit. Met aandacht voor duurzaamheid, architectuur en een groene en waterrijke openbare ruimte. Als gevolg van de crisis is de wijk in een groot aantal fases en getemporiseerd gebouwd. Het eindresultaat mag er zijn: een groene wijk met watergangen waarover bruggetjes de verschillende straten verbinden. Met veel voorzieningen als een brede school, kinderopvang, verschillende speelplekken, een sloepenhaven in de wijk en het recreatiegebied De Dorpsweide. Er is een grote variëteit en diversiteit in het soort woningen. Dit zien we terug in de bewoners van de wijk: niet alleen gezinnen, maar ook starters en senioren voelen zich hier thuis.

Verbinding

’t Duyfrak is mede door de vele voorzieningen een belangrijk deel van Valkenburg geworden. Veel Valkenburgse kinderen gaan hier naar school of naar sportverengingen, en gezinnen komen recreëren in de Dorpsweide. De Dorpsweide – met de IJsclub en de Sportspeeltuin - de bestaande volkstuinen en het sportpark ’t Duyfrak vormen hierdoor een prachtige verbinding tussen het oude en het nieuwe dorp. ’t Duyfrak is sinds 2019 met de Joop van der Reijdenbrug over de Oude Rijn verbonden met de wijk Oegstgeest aan de Rijn. Deze brug is met subsidie van de provincie Zuid-Holland aangelegd. De brug is ook een verbinding naar de kust en naar de stad. Vorig jaar is de rotonde aangelegd die ’t Duyfrak – en heel Valkenburg – straks aansluit op de nieuwe RijnlandRoute.

Dorpsfeest 11 juni

Vanwege de corona-pandemie was de bestuurlijke afronding van het project in klein comité georganiseerd. Voor de bewoners van de wijk, die vrijdag wel door beide steltlopers op wat lekkers zijn getrakteerd, volgt op 11 juni a.s. ook een feestelijk moment. Op initiatief van de Valkenburgse verenigingen vindt er dan een evenement in de Dorpsweide plaats waarbij kennismaken en verbinding centraal staan. In samenwerking met de verenigingen doet de gemeente hier samen met de bouwpartners van de wijk een feestelijk schepje bovenop, om zo samen te zorgen voor een onvergetelijke dag in Valkenburg.