KATWIJK - Sinds enkele weken dragen Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in Katwijk naast handboeien ook een bodycam. Burgemeester Visser: “Een bodycam heeft een preventieve werking op het gedrag van inwoners. Omdat de situatie mogelijk wordt vastgelegd, vindt er minder snel escalatie plaats. Zo krijgt een handhaver meer kans uitleg te geven of een gesprek te voeren, zonder dat het uitdraait op agressie of zelfs geweld. Dit komt de veiligheid ten goede.”


Wat is het?

Een bodycam is een kleine camera die gedragen wordt op de borst, waarmee beeld en geluid opgenomen kunnen worden. Helaas komt het regelmatig voor dat handhavers bij de uitoefening van hun taak worden geconfronteerd met verschillende vormen van agressie. De gemeente Katwijk, en de burgemeester in het bijzonder, ziet het als haar taak om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van handhavers in de openbare ruimte te vergroten. Met een bodycam is het mogelijk agressie aan te pakken.

Hoe werkt het?

De bodycam wordt duidelijk zichtbaar op het uniform gedragen en wordt, indien mogelijk voorafgegaan door een waarschuwing, door de BOA zelf aangezet wanneer hij dit noodzakelijk acht. De camera heeft een zogeheten pre-record functie. Niet alleen worden er beelden opgenomen vanaf het moment dat de aan-knop wordt ingedrukt, ook de 90 seconden die hieraan vooraf gaan, zijn automatisch vastgelegd. De hoop is dat door de aanwezigheid van de bodycam mensen minder snel agressie gebruiken.