KATWIJK - Donderdag 16 januari organiseert de gemeente Katwijk, in samenwerking met de Katwijkse Ondernemersvereniging, een bijeenkomst over het vestigingsklimaat in Katwijk voor bedrijven. Bent u ondernemer en denkt u graag mee? U bent van harte welkom.

De regionale stuurgroep Economie 071 presenteerde een aantal weken geleden een concept-ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 met de titel ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten’. Wethouder Knape: “Deze strategie bevat keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag naar bedrijventerrein. Over deze concept-strategie wil ik graag met zo veel mogelijk ondernemers van gedachten wisselen. De bijeenkomst op donderdag 16 januari start om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur en vindt plaats in het Heerenhuys aan de Overrijn 8 te Katwijk. Ik hoop veel ondernemers daar te zien.”

Programma
Na een welkom en korte presentatie over de concept strategie, gaan we graag informeel met elkaar in gesprek. De concept- bedrijventerreinenstrategie is in te zien op
www.economie071.nl/bedrijventerreinen.

Vervolg
Na de informele bijeenkomst volgt een formele inspraakprocedure waarin zienswijzen kunnen worden ingestuurd. Die procedure start naar verwachting in maart 2020. De gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude stellen uiteindelijk de definitieve strategie vast.

Aanmelden
Wilt u ons laten weten of u naar de bijeenkomst komt? U kunt zich tot uiterlijk maandag 13 januari aanmelden via ondernemersinfo@katwijk.nl.