KATWIJK - De gemeenteraad van Katwijk heeft op donderdag 30 juni het bestemmingsplan voor Valkenhorst vastgesteld. Een belangrijke stap voor de bouw van 5.600 woningen op het voormalige marinevliegkamp.


Lang proces

Na heel veel gesprekken en berekeningen over stikstof en een integrale inpassing van de woonwijk met de HOV-busbaan langs de N206, een fiets-/voetgangersbrug over de N206, een openbaar vervoerplein met fietsenstalling en de HOV-bushalte bij de Oude Broekweg is het bestemmingsplan Valkenhorst een feit.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “De ontwikkeling van Valkenhorst kent een lange geschiedenis, maar we hebben laten zien dat als je met elkaar in gesprek blijft je echt stappen zet. In de oorspronkelijke plannen ging het om 5.000 woningen. Om ook voldoende betaalbare woningen een plek te geven heeft de provincie Zuid-Holland in samenspraak met de gemeente haar beleid aangepast en dit verhoogt naar 5.600 woningen. Fijn dat er nu een bestemmingplan ligt en er gebouwd kan worden.”

Betaalbaar

In de eerste fase van de bouw van 3.500 woningen valt meer dan 50% van de woningen in de betaalbare categorie. Fase twee en drie worden in hetzelfde tempo opgepakt om daar meer en sneller betaalbare woningen te bouwen.

Over enkele jaren is Valkenhorst een geheel nieuwe woonwijk met 5.600 woningen. Energieneutraal, bereikbaar en dicht bij een goed netwerk van wandel- en fietspaden naar naastgelegen natuur- en recreatiegebieden de Mient Kooltuin, het Valkenburgse Meer en de Groene Zone in Wassenaar.