KATWIJK - De Inwonersadviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over wat inwoners nodig hebben om te kunnen meedoen in de samenleving. Om op volle sterkte te komen zoekt de inwonersadviesraad nieuwe leden. De inwonersadviesraad wordt zo samengesteld dat deze een afspiegeling is van de lokale samenleving. Leden hebben zoveel mogelijk verschillende achtergronden, kennis en expertise.

Het sociaal domein gaat over alles wat inwoners in hun directe bestaan raakt. Het kijkt naar de manier waarop inwoners in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. De leden van de inwonersadviesraad spreken vraagstukken door en worden gevraagd om vanuit de inwoner mee te denken en te adviseren over het beleid of regelgeving binnen het sociaal domein.

De stem van de inwoners moet goed vertegenwoordigd zijn in de beleidsplannen van de gemeente. Daarom geeft de inwonersadviesraad gevraagd en ongevraagd advies. Hierbij vormen zij de brug tussen inwoners en de gemeente. Met als doel: betere hulp of zorg voor de inwoners.

“We willen dat alle inwoners binnen onze gemeente kunnen meedoen. Wat je positie ook is. En zonder of met beperking. Als lid van de Inwonersadviesraad Sociaal Domein draag je hieraan bij", geeft wethouder Emile Soetendal aan. “Dit kan door bijvoorbeeld door vanuit kennis, werk of ervaring feedback te geven op beleid en regelgeving dat effect heeft op het leven van onze inwoners.”

Meer informatie over de Inwonersadviesraad Sociaal Domein en de vacatures zijn terug te lezen op www.katwijk.nl/inwonersadviesraad