KATWIJK - Naar aanleiding van de oproep van de provincie om ideeën in te zenden voor aanvullende (bovenwettelijke) hinderbeperkende maatregelen tijdens de tijdelijke noordelijke verlegging van de Tjalmaweg, zijn 16 ideeën ingediend. Op 9 juli jl. heeft de werkgroep, waarvoor zich 11 deelnemers hadden aangemeld, alle ideeën met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, aannemer Boskalis en de gemeente Katwijk besproken. Hierbij werd onder andere gekeken of de ideeën aan de gestelde toetsingscriteria voldoen. Het was een waardevolle bijeenkomst, waarbij gezamenlijk tot concrete maatregelen is gekomen die verder onderzocht worden in de zomerperiode.

Meer informatie hierover vindt u hier.