KATWIJK - In de parkstrook langs de Ir. G. Tjalmaweg, ter hoogte van Duinzicht, heeft Boskalis de eerste 24 bomen geplant. Deze aanplant is onderdeel van de nieuwe inrichting van de parkstrook. Een aantal bomen is groter dan oorspronkelijk voorzien, als onderdeel van de aanvullende hinderbeperkende maatregelen.


Grotere bomen voor de vleermuizen
Van het voorjaar tot het najaar wordt de parkstrook ter hoogte van Duinzicht continu door 3 à 4 dwergvleermuizen gebruikt om voedsel te zoeken. In maart of april komen de vleermuizen uit hun winterslaap. Voor de vleermuizen worden er 17 bomen aangeplant met een hoogte van 7 meter en een stamomtrek van 30-35 cm. Deze grotere bomen zorgen, naast de bestaande bomen, voor meer luwe plekken die door vleermuizen worden gebruikt om insecten te vangen. Ook de watergang trekt insecten aan die vleermuizen graag eten, zoals dansmuggen en schietmuggen.

Voor de nieuwe inrichting van de parkstrook is een inrichtingsplan opgesteld. Hierover is in december een online informatieavond gehouden. Meer informatie vindt u op www.rijnlandroute.nl