KATWIJK - Met een schop in de grond startten gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Rien Nagtegaal vandaag symbolisch de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel onder de Zeeweg in Katwijk. Deze tunnel bij het Waterloopje is één van de infrastructurele maatregelen op de R-net busverbinding Leiden – Katwijk – Noordwijk. Aannemer Strukton Civiel is op 2 juni met het ondergrondse deel begonnen, en legt hierna de toeritten aan de kant van het Waterloopje en Cleijn Duin aan. De tunnel is klaar voordat de nieuwe openbaar vervoer dienstregeling in december 2020 ingaat. Dan start ook de dienstregeling van R-net.


Veiligere doorsteek

De tunnel verbindt de wijken Koestal en Cleijn Duin, waar ook scholen staan. Vooral om die reden is deze locatie voor de fietstunnel gekozen. Wethouder Rien Nagtegaal: ‘Door de aanleg van de tunnel maken we een veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers, die vaak kwetsbare verkeersdeelnemers zijn Voor de aanleg van de tunnel moest weliswaar een aantal grote bomen verdwijnen, maar de nieuwe ruimte die ontstaat gaan we weer groen inrichten. Hiervoor hebben we met een klankbordgroep uit de omgeving een groenplan gemaakt, dat de komende periode nog verder uitgewerkt wordt.’ De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel zorgt ervoor dat gemotoriseerd verkeer op de Zeeweg beter door kan stromen omdat de gelijkvloerse fietsoversteek bij het Waterloopje verdwijnt.

Snel van A naar B

Na een twee jaar durende voorbereiding ligt er eind 2020 een snelle busverbinding tussen Leiden en Katwijk. ‘We dragen daar met 3,7 miljoen euro fors aan bij. Met dat geld leggen we een tunnel onder de Zeeweg aan en gaan we de omgeving verder verbeteren’, vertelt gedeputeerde Floor Vermeulen. ‘Voor Katwijk is deze R-net buslijn een belangrijke verbinding waarvan straks ook bewoners uit de nieuw te bouwen woonwijk op het voormalig vliegveld Valkenburg gebruik kunnen maken. Als provincie willen we mensen kunnen laten kiezen op een comfortabele manier te reizen en dat bieden we onder meer met onze R-netlijnen.’

Wat gaat er gebeuren?

Aannemer Strukton Civiel haalt eerst de grond weg, waarna ze starten met de tunnelbuis. De Zeeweg-Oost, tussen de rotonde Kon. Julianalaan en de oprit naar de N206 is daarom afgesloten tot en met 5 juli. De oprit naar de N206 is voor auto’s vanaf de Rijnstraat wel open. Tussen 6 juli en eind november worden de inritten van de tunnel aangelegd. De Zeeweg-Oost is dan weer open voor auto’s, maar met een maximale snelheid van 30 km/uur. Fietsers en voetgangers kunnen de Zeeweg alleen oversteken bij de rotonde Koningin Julianalaan. Dit blijft zo tot de fiets- en voetgangerstunnel in december opengaat. Verder worden de drie bushaltes rond de rotonde Kon. Julianalaan omgevormd tot R-net halte. De bushalte tegenover het gemeentehuis wordt eind augustus omgebouwd. Daarna wordt de Koningin Julianalaan tussen de Zeeweg en de rotonde Industrieweg/Vreugdeweg ook opnieuw ingericht, gelijktijdig met de ombouw van de R-net halte aan de Kon. Julianalaan. Hiervoor zal dit wegdeel vanaf 1 september tot medio oktober worden afgesloten, gelijktijdig met de Koningin Julianabrug.