KATWIJK - Op dinsdagavond 6 oktober a.s. vindt de tweede bijeenkomst van het Erfgoedplatform van dit jaar plaats. Vanwege corona vindt de bijeenkomst deze keer online plaats. In deze bijeenkomst zal onder andere worden ingegaan op de mogelijkheid om via de subsidieregeling Erfgoedplatform subsidie aan te vragen en zullen een aantal initiatieven van het Erfgoedplatform gepresenteerd worden. Iedereen die interesse heeft om aan de online bijeenkomst deel te nemen kan zich voor 5 oktober a.s. aanmelden via erfgoed@katwijk.nl. U ontvangt dan verdere instructies om thuis online vanaf uw tablet, laptop of desktop deel te nemen.

Subsidieregeling Erfgoedplatform

Werkt u aan een initiatief om erfgoed in de gemeente Katwijk zichtbaar en beleefbaar te maken, en draagt dit bij aan de maatschappelijke doelstellingen in Katwijk? Vul dan nu nog het aanvraagformulier in via www.katwijk.nl/erfgoedplatform. De aanvraagtermijn voor de subsidieregeling Erfgoedplatform loopt nog tot en met 31 oktober. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de scoretabel, die in de regeling is bijgevoegd. Indien er meer aanvragen zijn dan dat er subsidie beschikbaar is, zullen de aanvragen met het hoogste aantal punten subsidie toegekend krijgen. De maximale bijdrage bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 2.500 euro.

Het Erfgoedplatform

Het Erfgoedplatform is een plek waar organisaties, ondernemers, inwoners en de gemeente elkaar treffen, informatie en kennis met elkaar delen en initiatieven rondom erfgoed ontwikkelen en uitvoeren. Tijdens de bijeenkomsten ligt het accent steeds op een koppeling van erfgoed met maatschappelijke doelstellingen op het gebied van samenleving en cultuur, economie en toerisme, of omgevingskwaliteit.