KATWIJK - Op dinsdag 26 april regende het weer lintjes in Nederland. Jaarlijks worden de Koninklijke onderscheidingen tijdens deze Lintjesregen uitgereikt. Ook in gemeente Katwijk ontvingen de gedecoreerden op deze feestelijke dag de Koninklijke onderscheidingen uit handen van burgemeester Visser. Twee gedecoreerden waren helaas verhinderd en krijgen hun onderscheiding op een later moment uitgereikt.


Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden:

De heer R. Aarssen uit Rijnsburg

 • Penningmeester van en vrijwilliger bij de Flora Brass Band te Rijnsburg.
 • Vrijwilliger bij Stichting Sport en Recreatie Philadelphia.
 • Vrijwilliger bij diverse basisscholen te Rijnsburg.
 • Vrijwilliger bij de Oranjevereniging Rijnsburg.
 • Bestuurslid van het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van het Regiment Verbindingstroepen van het Commando Landstrijdkrachten.

De heer D. Barnhoorn uit Katwijk

 • Vrijwilliger bij de Christelijke Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk te Katwijk.
 • Bestuurslid faciliteiten/techniek van de Stichting Taptoe Katwijk.
 • Mede-initiatiefnemer en penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Noordzee Zomerfestival te Katwijk.
 • Bestuurslid van de Stichting SMEC.

De heer C. van Dijk uit Katwijk

 • Bestuurslid Horeca van de Stichting Sport Muziek Educatie Cultuur.
 • Lid van de terreincommissie K.v.v. Quick Boys.
 • Vrijwilliger bij de FNV Belastingservice Zuid Nederland, afdeling Katwijk.
 • Commissielid clubhuis/bar/horeca bij de Katwijkse Lawn Tennisvereniging.
 • Bestuurslid van de Horeca Stichting Noordzee Zomerfestival.

Mevrouw A.H. van Ginkel-Lanting uit Katwijk

 • Sinds 2006 raadslid van de gemeente Katwijk.

De heer P.C. Hoek uit Katwijk

 • Secretaris en penningmeester van de volkstuinvereniging Ons Genoegen te Katwijk.
 • Vrijwilliger bij de Hervormde Wijkgemeente Pniël te Katwijk aan zee.
 • Voorzitter van de familievereniging van het verpleeg-, behandel-, en Huntingtoncentrum Topaz Overduin te Katwijk aan zee.
 • Voorzitter van de zangroep van Topaz Overduin.
 • Bestuurslid van Stichting Duinbus te Katwijk aan zee

Mevrouw J.E.M. Jongeneel-van Rest uit Valkenburg

Volgende activiteiten bij de Parochie H. Augustinus, parochiekern H. Joannes de Doper) in Katwijk:

 • Lector.
 • Lid van het parochiebestuur, bestuurslid van de pastoraatgroep en lid van de werkgroep catechese.
 • Actief lid en organisator van activiteiten van Middenkoor Vocalis.
 • Lid van de evenementencommissie.
 • Organisator van Vrouwenavonden.

De heer H. van der Meij uit Rijnsburg

 • Vrijwilliger bij de Protestante Gemeente Rijnsburg.
 • Secretaris/voorzitter van de Rijnsburgse IJsclub.
 • Vrijwilliger bij de Vereniging Disco Go-Go Rijnsburg, onderdeel jongerencentrum ‘t Kraaiennest.
 • Bestuurslid/voorzitter van het Rijnstreekkoor.

Verhinderd tijdens de uitreiking maar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden:

De heer H. Kreft uit Katwijk

 • Voorzitter van Tafeltennisvereniging Rijnsoever en afgevaardigde naar gemeentelijke sportcommissie.
 • Voorzitter van de Tennisvereniging KLTV.
 • Voorzitter van De Stichting tot Exploitatie van het tennispark ‘De Krom’.
 • President van Stichting goede doelen, Lionsclub Katwijk.
 • Voorzitter van de klankbordgroep Economie van de gemeente Katwijk.

Mevrouw A.P. Wijnands-Ouwehand uit Katwijk

 • Vrijwilliger bij de Hervormde kerk Katwijk.
 • Vrijwilliger bij de Vrouwenkring Katwijkse Vrouwen.
 • Vrijwilliger bij de Stichting de Brug te Katwijk.
 • Vrijwilliger bij de Baptistengemeente Katwijk.
 • Vrijwilliger bij het Ontmoetingscentrum Dementie bij Topaz Overduin.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wordt:

De heer M. Kromhout uit Rijnsburg

 • Bestuurslid, secretaris, voorzitter van de lokale afdeling van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB), Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) en Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord).
 • Actief lid, bestuurslid, voorzitter van de Rijnsburgse DamClub.
 • Stagebegeleider voor leerlingen van het Wellant College.
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Spinoza.
 • Bestuurslid van Agrarische Vereniging Katwijk.
 • Voorzitter van het bestuur van de Zuid-Hollandse Dam Bond.

De heer J. van Putten uit Rijnsburg

 • Hoofdinspecteur van Politie, Veiligheidsdienst Koninklijk Huis te Den Haag, beveiliging en begeleiding van de drie prinsen.
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling Rijks Alarm Centrale, een elektronische beveiliging met oog voor de veiligheid en voor de persoonlijke vrijheid.
 • Vrijwilliger bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam.
 • Vrijwilliger bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Leiden.