Katwijk - Sinds de vermissing van Anja Schaap (33) uit Katwijk op 29 mei en het aantreffen van haar stoffelijk overschot op dinsdag 18 juni is het onderzoek nog steeds in volle gang. Sectie en verder politieonderzoek moeten uitwijzen wat er met Anja is gebeurd en hoe zij in het water terecht is gekomen.

Hieronder ziet u wat er tot nu toe is gedaan in het onderzoek naar en welke informatie wij hebben over de vermissing van Anja. Hierbij de link van de vermissingszaak

 • Woensdag 19 juni: Het onderzoeksteam heeft in de vroege ochtend op de hoek Melkweg en de Hoornselaan een passantenonderzoek gehouden. In de loop van de dag werd het onderzoeksteam in kennis gesteld dat er op dinsdag 18 juni een lichaam boven de Waddeneilanden was aangetroffen. Op basis van specifieke kenmerken bleek het inderdaad om Anja Schaap te gaan. Sectie en verder politieonderzoek moeten uitwijzen wat er met Anja is gebeurd en hoe zij in het water is terecht gekomen. De familie is op de hoogte gesteld zie verder; https://www.politie.nl/nieuws/2019/juni/19/06-katwijk-lichaam-vermiste-anja-schaap-aangetroffen-in-zee.html
 • Dinsdag 18 juni: In de Opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht is er ruim aandacht geweest voor de vermissing van Anja Schaap. In Opsporing Verzocht worden er camerabeelden getoond van Anja Schaap van de bewuste avond/nacht van de vermissing. De uitzendingen hebben ruim 30 tips opgeleverd. 
 • Maandag 17 juni: Het onderzoeksteam is bezig geweest met de voorbereidingen op de uitzendingen van Opsporing Verzocht en Team West waarin aandacht gevraagd gaat worden voor de vermissing van  Anja Schaap. Deze uitzendingen zullen op dinsdag 18 juni plaats vinden. 
 • Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni: Het onderzoeksteam is druk bezig met het nalopen van tips en heeft naar aanleiding van die tips op verschillende locaties  in Katwijk gekeken. Ook worden er nog getuigen gehoord.  
 • Donderdag 13 juni: In de sloot aan de Melkweg in Katwijk, waar de tas van Anja Schaap is aangetroffen op vrijdag 31 mei, verricht het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) nader onderzoek. Ook doet het onderzoeksteam onderzoek op de social media kanalen van Anja.
 • Dinsdagavond en woensdagochtend 11/12 juni: Het onderzoeksteam heeft een passantenonderzoek gehouden in de omgeving van het parkeerterein De Noordduinen in Katwijk. 
 • Maandag 10 juni: De familie van Anja start zelf een zoeking op het water van de Jachthaven met een sonarboot en het onderzoeksteam is daarbij aangesloten.
 • Zaterdag 8 en zondag  9 juni: Het onderzoeksteam is bezig met informatie uit buurtonderzoek te analyseren, het horen van getuigen en het nalopen van tips.
 • Vrijdag  7 juni: in de omgeving van de Buitenwaterring en de Noord Duinen is gezocht door 60 vrijwilligers van het  Veteran Search Team, medewerkers van Staatsbosbeheer, KNRM, Reddingsbrigade Katwijk, Kustwacht en brandweer.
 • Woensdag 5 juni:  is opnieuw gezocht door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen samen met de brandweer in het water van de Binnenwatering aan de Kanaaldijk. Met het Parate Peloton zijn de kades en de rietkragen doorzocht. Dit naar aanleiding van camerabeelden waar Anja om 3.45 uur op de Kanaaldijk lopend te zien is.
 • Dinsdag 4 juni: in de uitzending van Team West is aandacht besteed aan de vermissing. Deze uitzending leverde nieuwe tips op. Die kwamen binnen via de Opsporingstiplijn en social media.
 • Diezelfde dag heeft het politieteam Katwijk een pop-politiebureau neergezet op de Melkweg ter hoogte van supermarkt Lidl. Ongeveer veertig bezoekers kwamen naar dit pop-up bureau en het leverde enkele nieuwe tips op. Deze tips zijn doorgezet naar het team dat het onderzoek doet.
 • Maandag 3 juni: de brandweer heeft gezocht in het water aan de Hercules en het Noorderlicht, dit is in de omgeving van haar woning.
 • Zaterdag 1 juni en zondag 2 juni:  nieuwe camerabeelden geanalyseerd, opnieuw getuigen gesproken en is er digitaal onderzoek gedaan.
 • Zaterdag 1 juni: veertig mensen van het Veteranen Searchteam, politie, familie en vrijwilligers zochten in het gedeelte tussen de Melkweg en haar woning aan de Wega in Katwijk naar de vermiste vrouw en eventuele sporen.
 • Vrijdag 31 mei: de tas van Anja werd gevonden in het water aan de Melkweg. Duikers van de brandweer hebben het water doorzocht, maar Anja niet aangetroffen. In de handtas zaten persoonlijke bezittingen, waaronder haar mobiele telefoon. Diezelfde dag is met speurhonden de route gelopen die Anja tussen het café en haar woning heeft afgelegd. Vrijdagavond heeft de politie haar foto landelijk verspreid. De aangetroffen mobiele telefoon maakt prominent onderdeel uit van het onderzoek.
 • Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag): de politie kreeg de melding dat Anja sinds woensdagochtend 29 mei werd vermist. Het politieteam in Katwijk startte direct een zoekactie, waarbij werd onderzocht hoe Anja naar huis is gelopen vanuit het café waar zij geweest was. Daarvoor zijn getuigen gehoord, camerabeelden bekeken en is er vanuit de politiehelikopter gekeken.
 • Woensdag 29 mei: Anja Schaap verlaat rond 1.50 uur het café In Den Blauwen Bock (Blauwe Bock). Op camerabeelden is zij voor het laatst gezien om 3.45 uur op de Kanaaldijk, blijkt later uit onderzoek.

 

Wordt de zoektocht naar Anja gestaakt?

Het onderzoek naar de vermissing van Anja blijft onverminderd doorgaan. Het opsporingswerk dat de politie doet, is niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar dit betekent niet dat het onderzoek is gestaakt.

Kunnen jullie nog camerabeelden gebruiken?

Camerabeelden zijn altijd welkom. Uploaden van beeldmateriaal kan via deze link op politie.nl.

Hoe uitzonderlijk is de vermissing van Anja?

Maandelijks worden er in de Eenheid Den Haag 300 personen als vermist opgegeven. Slechts 5% daarvan wordt aangemerkt als ‘urgente’ vermissing. De verdwijning van Anja wordt aangemerkt als urgente vermissing.

Wat is het verschil tussen een ‘urgente’ vermissing en een ‘gewone’ vermissing?

Bij een gewone vermissing zijn er geen directe aanwijzingen van bedreiging, gevaar of risico. En er is vaak een aanleiding bekend die het ‘weglopen’ zou kunnen verklaren. Ook zijn er omstandigheden, zoals het meenemen van geld en goederen die erop wijzen dat het om een bewuste actie gaat.

Bij een urgente vermissing zijn er substantiële aanwijzingen dat vermiste in gevaar is doordat de vermissing in complete tegenstelling is tot het normale gedrag, of er zijn aanwijzingen dat de vermiste persoon slachtoffer is van een misdrijf. Daarbij kun je denken aan kinderen jonger dan 13 jaar, verstandelijke of lichamelijke beperkt personen, mensen die directe medische zorg nodig (zoals dementerenden), jongeren in gezelschap van criminelen of als er aanwijzingen voor (voornemen) zelfdoding zijn.

Waarom wordt de ‘Samenzoeken’ app niet gebruikt?

De hulp van burgers is vaak zeer effectief en daarom wil de politie een app lanceren om zoektochten beter te organiseren. De app bevindt zich nog in de testfase waarin juridische en ethische aspecten onder de loep genomen worden. Daarom kan de app nog niet worden ingezet.

1.00 uur of 1.50 uur, welk tijdstip is het nou?

In het begin van het onderzoek hebben wij de eerste informatie die bij ons bekend is geworden naar buiten gebracht om zo snel mogelijk aandacht te vragen voor de vermissing. Nu wij verder in het onderzoek zitten, kan met zekerheid gezegd worden dat Anja rond 1.50 uur het café In den Blauwen Bock (Blauwe Bock) lopend verlaten heeft.